pošalji mail naslovnica

Cjenik i uvjeti plaćanja


 

AUTOŠKOLA

OSTALI TROŠKOVI
(HRVATSKI AUTOKLUB, CRVENI KRIŽ, LIJEČNIČKI PREGLED I DRŽAVNE TAKSE)

KAT.

Nastavni predmet

UKUPNO

Tečaj iz
 PRVE POMOĆI

Ispit  PPSP

Ispit PPP

Ispit UV

Ispitni sat iz UV*

Uvjerenje o 
položenom
VOZAČKOM
ISPITU

LIJEČ. UVJ.

PPSP*

UV*

B

663,90

5031,25

5695,15

450,00

147,50

118,75

236,25
+
20,00
(biljeg)

143,75

 

20,00
(biljeg)

430,50
+
20,00
(biljeg)

A1

3306,20

3970,10

205,00
+
20,00
(biljeg)

165,31

B*

88,52

4312,50

4401,02

 

 

236,25
+
20,00
(biljeg)

143,75

A1*

 

2479,65

2479,65

 

 

 

205,00
+
20,00
(biljeg)

165,31

B**

 

1437,50

1437,50

 

 

 

236,25
+
20,00
(biljeg)

143,75

A1**

 

826,55

826,55

 

 

 

205,00
+
20,00
(biljeg)

165,31

 

Dodatni nastavni sat iz nastavnog predmeta PPSP = 22,13
Dodatni nastavni sat iz nastavnog predmeta UV (za B kategoriju) = 143,75
Dodatni nastavni sat iz nastavnog predmeta UV (za A1 kategoriju) = 165,31
Kondicijska vožnja (za osobe koje posjeduju važeću vozačku dozvolu), nastavni sat = 143,75

 

* Sve cijene iskazane su u kunama. Cijene su usklađene s odredbama Pravilnika o jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata u autoškoli, «Narodne novine» br: 141/11. od 07.12.2011.

 

* Prema odredbama Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita, «Narodne novine» br: 141/11., ispitni sat iz nastavnog predmeta UV podmiruje kandidat kao naknadu za sudjelovanje instruktora vožnje i korištenje vozila autoškole u svrhu provedbe ispita.

 

* PPSP (za sve kategorije); 30 nastavnih sati, UV (B kat.); 35 nastavnih sati, UV (A1 kat.); 20 nastavnih sati. B* - ako kandidat posjeduje A1, A2, A, AM, F ili G kategoriju.

 

B* - ako kandidat posjeduje A1, A2, A, AM, F ili G kategoriju.

B** - kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu B kategorije za upravljanje vozilom bez papučice spojke, a želi polagati vozački ispit za B kategoriju na vozilu s klasičnim (mehaničkim) mjenjačem.

A1* - ako kandidat posjeduje B, F ili G kategoriju.

A1** - kandidat koji posjeduje vozačku dozvolu A1 kategorije za upravljanje vozilom bez poluge ručnog menjača, a želi polagati vozački ispit za A1 kategoriju na vozilu s polugom ručnog mjenjača.

B kategorija – osobni automobil; A1 kategorija – motocikl radnog obujma do 125 cm3 i snage motora do 11 kW;

 

Značenje kratica:

PPSP – Prometni propisi i sigurnosna pravila (teoretski dio osposobljavanja);

UV – Upravljanje vozilom (praktični dio osposobljavanja);

PPP – Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći;

B kategorija – osobni automobil;

A1 kategorija – motocikl radnog obujma do 125 cm3 i snage motora do 11 kW;

AM kategorija – moped.

 

© Auto škola TIN.